CHEMI PROGRESSIVE – Cho Tầm Nhìn Rõ Nét Ở Mọi Khoảng Cách

♦ Phạm Vi Độ & Bao Bì Đa Tròng Sẵn A -One:

♦ Phạm Vi Độ Đa Tròng Đánh A-One: 

♦ Bao Bì Đa Tròng Đánh A-One:

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   «««««««««««««««««««««

ĐA TRÒNG KỸ THUẬT SỐ CHEMI A-PLUS

Chemi A-Plus là loại tròng đánh đa tròng sử dụng công nghệ Free Form tiên tiến và hiện đại hơn so với công nghệ truyền thống.

Tròng Chemi A-Plus có 1 số điểm nổi bật sau:

  • Vùng nhìn gần được thiết kế có tầm nhìn rộng hơn và đem lại hình ảnh sắc nét trung thực hơn.
  • Công nghệ xử lý thông số độ cầu chính xác hơn ở bề mặt dưới của tròng kính.
  • Tăng tính linh hoạt hơn trong thiết kế, không bị giới hạn bởi công cụ.

 

♦ Bao Bì Đa Tròng Đánh A-Plus: