Độ bền của lớp ván dầu U1 (HMC Coating) ưu việt hơn so với lớp phủ của tròng kính phổ thông bình thường khác, khó bị trầy, dùng lâu vẫn như mới.
Lớp ván dầu U1 (HMC Coating): là lớp phủ có độ xuyên suốt ưu việt hơn tròng kính phổ thông bình thường khác, có hiệu quả cao trong việc bảo vệ mắt; có lớp phủ chống phản quang nên mang lại hình ảnh rõ hơn, tự nhiên hơn và sáng hơn.

 

 

 

 

Chiết suất 1.56 SP 1.60 SP 1.67 ASP
Chỉ số Abble 35 40 32
Lớp phủ Hard Multi Coating (HMC)
Tem chìm CHEMI M CHEMI H CHEMI S
Phạm vi độ tròng có sẵn

Pham vi độ tròng đánh

Lưu ý:

    • Tròng có sẵn 1.67: Độ cầu từ 12.00 – 15.00 áp dụng bước nhảy 0.50
    • Thời gian giao tròng đánh: Từ 5 – 7 ngày làm việc