Giới thiệu

1985.02 CHEMILENS chính thức được thành lập
1993.10 CHEMILENS chính thức có mặt tại thị trường
1995.01 Viện nghiên cứu quang học của CHEMILENS được thành lập
1998.11 Đạt chuẩn ISO 9002
2001.10 Đạt chứng nhận CE
Một trong những công ty có lượng tiêu thụ tròng kính lớn nhất trên thế giới
Một trong những công ty tròng kính có sản phẩm tự sản xuất đầy đủ nhất trên thế giới.
Một trong những công ty có chất lượng tròng kính tốt nhất thế giới.
Một trong những đối tác chiến lược được các công ty tròng kính nổi tiếng trên thế giới công nhận

04.2008 CHEMILENS đã thành lập nhà máy tại Việt Nam
11.2013 CHEMILENS thành lập Công Ty Bán Hàng tại TP. HCM