TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU KHÓI

PHOTOCHROMIC GRAY

PHẠM VI ĐỘ CÓ SẴN

Chiết suất 1.555 ASP

Chỉ số Abble 38
Lớp phủ USH
Tem chìm CHEMI M