Chiết suất 1.56 SP 1.60 SP 1.60 ASP 1.67 ASP 1.74 ASP
Chỉ số Abble 38 42 42 32 32
Lớp phủ Ultra Super Hydrophobic (USH)
Tem chìm CHEMI M CHEMI H CHEMI H CHEMI S CHEMI U
Phạm vi độ tròng có sẵn

Pham vi độ tròng đánh không có

Lưu ý:

    • Tròng có sẵn 1.67: Độ cầu từ 12.00 – 15.00 áp dụng bước nhảy 0.50
    • Tròng có sẵn 1.74: Độ cầu từ 13.00 – 15.00 áp dụng bước nhảy 0.50
    • Thời gian giao tròng đánh: Từ 5 – 7 ngày làm việc.
    • Tròng đánh 1.74 được sản xuất tại Trung Quốc, thời gian giao hàng dự kiến từ 14 ngày làm việc trở lên.