Độ xuyên suốt cao hơn 99% đem lại cảm giác tuyệt vời cho thị giác. Bề mặt tròng kính trơn láng, cứng và bền gấp 3 lần so với lớp phủ của tròng kính váng dầu phổ thông khác.

♦ Bao Bì Sản Phẩm: