Chiết suất 1.56 SP 1.60 SP 1.67 ASP 1.74 ASP
Chỉ số Abble 35 40 32 33
Lớp phủ Ultra Super Hydrophobic (USH)
Tem chìm CHEMI M CHEMI H CHEMI S CHEMI U
Phạm vi độ tròng có sẵn  

Pham vi độ tròng đánh

Lưu ý:

    • Tròng có sẵn 1.67: Độ cầu từ 12.00 – 15.00 áp dụng bước nhảy 0.50
    • Tròng có sẵn 1.74: Vùng phạm vi độ có Độ cầu từ 12.00 – 15.00 áp dụng bước nhảy 0.50
    • Thời gian giao tròng đánh: Từ 5 – 7 ngày làm việc.
    • Tròng đánh 1.74 được sản xuất tại Trung Quốc, thời gian giao hàng dự kiến từ 14 ngày làm việc trở lên.