TRÒNG LÁI XE

CHEMI X-DRIVE

PHẠM VI ĐỘ CÓ SẴN

Chiết suất 1.597 ASP
Chỉ số Abble 42
Lớp phủ X-DRIVE (bao gồm lớp phủ PUV)
Màu sắc của lớp phủ  Lớp ván dầu màu tím
Tem chìm CHEMI H