KODAK LENS – See the Colors of Life

Với khẩu hiệu “Bạn chỉ cần ấn nút, phần việc còn lại là của chúng tôi”, vào năm 1888 George Eastman đã giới thiệu chiếc máy ảnh đơn giản đầu tiên tới người tiêu dùng trên toàn thế giới và biến nó trở thành sản phẩm phổ biến.

Hơn cả 1 thế kỷ trôi qua, tới nay thương hiệu Tròng kính Kodak tự hào tiếp nối truyền thống này, với khẩu hiệu: “BẠN CHỈ CẦN CHỌN GỌNG KÍNH, PHẦN VIỆC CÒN LẠI LÀ CỦA CHÚNG TÔI”