CHEMI PERFECT UV

Tròng kính CHEMI U6 có thể ngăn cản tia cực tím có hại cho mắt & tia ánh sáng xanh, nhưng đồng thời không ảnh hưởng đến ánh sáng bình thường & ánh sáng có lợi cho mắt.

CHEMI U6 ngăn cản tia UV4 lên đến hơn 99% vào tròng kính & truyền ánh sáng 96% có lợi vào mắt & ngăn cản 1 phần tia sáng xanh 420nm, giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể & tổn thương giác mạc.